ارسال اقلام مورد نیاز برای ساخت قفس‌های دریایی - پروژه شرکت شریف دریا پویان قشم

در راستای ساخت اولین قفس‌های دریایی تماما بومی شرکت گسترش فناوری دریایی شریف متعلق به شرکت شریف دریا پویان قشم واقع در جزیره قشم، اقلام مورد نیاز براساس مطالعات انجام شده سایت دریایی آن شرکت و طراحی‌های صورت گرفته، تامین گردیده و به جزیره قشم ارسال شده است. این اقلام شامل لوله، فوم‌، زنجیر، بویه، شکل، تیمبل و اتصالات مورد نیاز می‌باشد.

با لطف پروردگار روند ساخت قفس‌ها بزودی آغاز می‌گردد.