اخبار

نمایشگاه IFEX 2021

ساخت اولین مزرعه پرورش ماهی در قفس تماما بومی کشور

بازدید از تولید اولین براکت سه کاناله تزریقی بومی کشور

ارسال اقلام مورد نیاز برای ساخت قفس‌های دریایی – پروژه شرکت شریف دریا پویان قشم

شریف-دعوتنامه

نمایشگاه IFEX 2019

شریف-بازدید سرکارخانم مافی

بازدید سرکار خانم دکتر مافی از تست مدل 1 به 10 قفس پرورش ماهی

شریف-بازدید جناب دکتر ستاری

بازدید جناب آقای دکتر ستاری معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری از تست مدل 1 به 10 قفس پرورش ماهی