بازدید دکتر ستاری

جناب آقای دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، 7 مرداد سال 98، با حضور در آزمایشگاه ملی دریایی ایران، از روند فعالیت‌های شرکت گسترش فناوری دریایی شریف و بومی‌سازی طراحی و ساخت قفس‌های پرورش ماهی مطلع شدند. در این بازدید، ضمن تشریح سازه قفس و نحوه انجام تست از سوی کارشناسان شرکت، گلوگاه‌ها و مشکلات موجود در مسیر بومی‌سازی این صنعت شرح داده شد.

شریف-بازدید جناب دکتر ستاری