بازدید دکتر ابراهیمی دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از مراحل ساخت قالب براکت

پیرو بازدید دکتر ستاری معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر ابراهیمی دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و تیم همراه ایشان از اولین تست مدل 1 به 10 قفس پرورش ماهی در مرداد ماه سال 98 و تاکید بر بومی سازی ساخت قفس‌های پرورش ماهی، در تاریخ 1398/11/23 آقای دکتر ابراهیمی و آقای دکتر اسماعیلی و مهندس سفرقلی بازدیدی از کارخانه شرکت دانش بنیان مهرکار، محل تولید قالب براکت طراحی شده توسط تیم فنی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری دریایی شریف داشتند.

در ابتدا آقای مهندس تاجزاد مدیرعامل محترم شرکت مهرکار و آقای مهندس مرادی صاحب شرکت توضیحاتی درمورد پیشینه شرکت خود و صنعت قالب‌ سازی و پروژه‌های انجام شده توسط شرکت خود را به ارائه کردند. سپس دکتر فرشفروش، مدیر فنی شرکت گسترش فناوری دریایی شریف، توضیحاتی درمورد فعالیت‌های انجام شده و درصد پیشرفت پروژه ساخت قالب براکت توضیحاتی مطرح کردند.