ساخت اولین مزرعه پرورش ماهی در قفس تماما بومی کشور

با لطف خداوند منان، اولین مزرعه پرورش ماهی در قفس تماما بومی کشور به ظرفیت 375 تن شامل سه حلقه قفس 125 تنی در آب های نیلگون خلیج فارس و در جزیره زیبای قشم به بهره برداری رسید.